top of page

עזרה משפטית

נוכחנו לראות שישנם מקרים מסויימים בתוך המשפחה בצורך של עזרה משפטית ולרוב אין להם את יכולת המימון לתהליך כזה והם נאלצים להסתדר בעצמם או ברווחה בלבד

מבלי להתייעץ עם גורם מקצועי שידריך אותם מה כדאי ונכון

עקב זה, ועקב הירתמות והתנדבות של עורכי דין שרוצים לעזור בהכוונה או יצוג משפטי עבור אותן משפחות

פתחנו את המחלקה הזאת ואת האפשרות לעורכי דין להתנדב ולעזור במקרה שאין לאותן משפחות עזרה וייצוג משפטי

bottom of page