top of page

ליווי משפחות

ישנם מקרים שהבית הנעים שאנחנו משאירים להם לא תמיד מספיק 

לפעמים הם צריכים עזרה נוספת בשביל להתחיל התחלה חדשה ושהחיים שלהם

.יפנו לדרך הנכונה

,בשביל זה ראינו לנכון להקים מחלקה שתלווה משפחות מסויימות במקרה הצורך

 שתכוון את ההורים בייעוץ פיננסי להתנהלות כספית נכונה 

והתאמת עובדת סוציאלית מטעמנו שתלווה אותם

ולילדים נצמיד חונך, מורה דרך מישהו שיהיה שם בשבילם ברגעים שקשה ובנוסף יעזור במקרה ויש קשיי למידה

אנחנו מאמינים שעם הכלים האלה אחר כך המשפחה תוכל לפרוח לבד בקלות

bottom of page